Viesītes vidusskola saņem 21 jaunus portatīvos datorus

Viesītes vidusskola saņem 21 jaunus portatīvos datorus

16. decembrī, Viesītes novada pašvaldībai tika piegādāti 21 portatīvie datori, kuri tālāk tika nogādāti Viesītes vidusskolas izmantošanai izglītības procesa īstenošanā.  Kopumā Izglītības un zinātnes ministrija veica iepirkumu par 6261 portatīvajiem datoriem. Datoru sadalījums pa izglītības iestādēm un pašvaldībām  pieejams publiski www.izm.gov.lv.

Ministru kabinets ar 2020. gada 16. septembra rīkojumu Nr. 507 « Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas « Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem»» atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu iegādāties portatīvos datorus un tālāk tos nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldībām, izmantošanai izglītības procesā, tai skaitā attālinātu mācību nodrošināšanai.

Informāciju apkopoja:
sabiedrisko attiecību speciāliste
Dita Mažeika