Viesītes vidusskolā tradīcijas turpinās

Viesītes vidusskolā tradīcijas turpinās

Viesītes vidusskolā katru mācību gadu janvāra ceturtās nedēļas ceturtdienā notiek Paula Stradiņa lasījumi, kuru laikā skolēni aizstāv savus zinātniski pētnieciskos darbus. Darbu aizstāvēšana , jau vairāk kā desmit gadu laikā, notika Viesītes Kultūras pils konferenču zālē un tos varēja apmeklēt visi interesenti. Taču šajā pandēmijas laikā tika mainīta darbu aizstāvēšanas sistēma – tā notika tiešsaites režīmā. Janvāris ir profesora P.Stradiņa mēnesis, jo viņš ir dzimis Viesītē 17. janvārī 1896. gadā. Šogad atzīmējam profesora 125. dzimšanas dienu un viņam veltītie  lasījumi notika 28.janvārī. SZPD aizstāvēšana tiešsaistē bija jauns izaicinājums gan skolēniem, gan darbu vērtēšanas komisijai.

Darbus aizstāvēja 18 skolēni. Darbu tēmas atšķirīgas un  unikālas, kurās bija redzama skolēnu ieinteresētība izvēlēto tēmu izstrādē. Pētījumi  saistīti ar novada izpēti, kultūrvēsturisko mantojumu, lauksaimniecību, psiholoģiju , sportu… Vērtēšanas komisija un visi dalībnieki uzklausīja  darbu prezentācijas, ka arī  skolēnu atbildes uz recenzentu jautājumiem. Pēc komisijas lēmuma uz Zemgales reģiona konferenci izvirzīja piecu skolēnu darbus. Vēl šiem darbiem priekšā LU recenzentu vērtējums un tad, ja būs izdevies savāk nepieciešamo punktu skaitu, dalība arī  Zemgales reģiona skolēnu ZPD lasījumu konferencē. Vēlam savējiem izdošanos! Izvirzīto darbu autori ir – Linda Luksteniece, Klinta Narkevičina, Dita Dambrāne, Kristers Bruzgulis un Kristaps Mols. Skolēnu darbu konsultanti ir skolotāji Līga Blumbeka, Sarmīte Ratiņa, Sanita Berģe, Sarmīte Stumbiņa, Iveta Dābola.

Attālināto mācību laikā skolēnu pētniecisko darbu izstrāde nav viegls process ne skolēniem, ne skolotājiem konsultantiem. Tāpēc, pēc šīs konferences, gribētos pateikt vislielāko “Paldies” visiem skolotājiem konsultantiem un skolēniem par ieguldīto darbu pētnieciskajā darbībā. Paldies, IT speciālistam Gintam Grīnbergam, par atbalstu un palīdzību lasījumu tiešsaistes nodrošinājumā. Neskatoties uz sarežģīto laiku, esam lepni, ka P.Stradiņa lasījumu tradīcija Viesītes vidusskolā  turpinās!

Pētnieciskā darba koordinatore Viesītes vidusskolā – Sarmīte Stumbiņa