Viesītes vidusskolas 1.-4.klases atsāk mācības klātienē

Viesītes vidusskolas 1.-4.klases atsāk mācības klātienē

5.martā ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums , ka no 2021.gada 8.marta Viesītes vidusskolas 1.-4.klasēm, tai skaitā Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta – Rites pamatskola, atsākt mācības klātienē.

Lēmums tika pieņemts, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra publicēto sarakstu “Novadu administratīvās teritorijas, kuras epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.-4.klasē”, kur norādīts, ka no 2021.gada 8.marta klātienes mācības var uzsākt arī Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4.klašu izglītojamie, ievērojot visas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Ar pieņemtā lēmumua protokolu iespējams iepazīties šeit: VNP lēmums