Viesītes vidusskolas 14. skolēnu Saeima

Viesītes vidusskolas 14. skolēnu Saeima

Viesītes vidusskolā oktobrī notika skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas.  No 7. -11.klasei tika izvirzīti kandidāti un 3.-12.klašu skolēni  “e – klasē” varēja elektroniski nobalsot par 5 kandidātiem. Aktivitāte bija liela, lai izteiktu savu viedokli, piedalījās 87 % skolēnu.

Jaunā Viesītes vidusskolas skolēnu Saeima  uzsākusi darbu oktobra izskaņā, aktīvi iesaistās pasākumu organizēšanā, jauniešu iniciatīvu programmās un dažādās jauniešiem piedāvātajās aktivitātēs.

Sveicam Viesītes vidusskolas 14. skolēnu pašpārvaldi (VV skolēnu Saeimu), vēlam iedvesmu, daudz radošu ideju un nepadoties savas idejas īstenojot!

 • Adrija Bantauska -Viesītes vidusskolas skolēnu Saeimas prezidente
 • Amanda Bruzgule -Viesītes vidusskolas skolēnu Saeimas prezidenta vietniece
 • Nata Bravacka -Sabiedrisko attiecību ministre
 • Markus Toms -Sabiedrisko attiecību ministra vietnieks
 • Mārcis Adrians Prodnieks -Iekšlietu ministrs
 • Denija Donaseviča -Iekšlietu ministra vietniece
 • Loreta Estere Betkere -Ārlietu ministre
 • Andris Brunovskis -Ārlietu ministra vietnieks
 • Katrīna Elīza Milakne -Kultūras ministre
 • Patrīcija Žuka-Kultūras ministra vietniece
 • Emīls Moļs -Sporta ministrs
 • Kristers Pupelis -Sporta ministra vietnieks