Viesītes vidusskolas nodarbību akcenti STEM projektā

Viesītes vidusskolas nodarbību akcenti STEM projektā

Izglītības iestādes APP pasākumu plānā tika iekļauti dažādi programmu bloki no projektā 8.3.2.2/16/1/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” piedāvājuma. Tie tika analītiskā sarunu procesā ar kolēģiem atlasīti pēc izglītojamo vajadzībām. Nodarbības vada 10 pedagogi četros programmu blokos: mācīšanās grupas, talantu programma, pētniecības programma un interešu izglītība.

Nepieciešamo personīgo mentālo atbalstu, kas izveidojies attālinātā mācību procesa rezultātā ieguvuši un zināšanas papildinājuši pamatskolēnu un vidusskolēni mācīšanās grupās. Krievu valodā 4.klases, nu jau 5.klases, izglītojamie nostiprinājuši alfabēta burtus un skaņas, burtu savienojumus, vārdu rakstību. Vidusskolēni, kuriem bija nepieciešams, atkārtojuši atvasinātu darbības vārdu lietošanu dialogos un tekstos. Angļu valodā vidusskolēni iedziļinājušies ciešamā kārtā u.c. tēmās pēc nepieciešamības. 6.klašu skolēni lietvārdu daudzskaitļu veidošanu un darbības vārdu nenoteiksmes formu lietošanu. Arī latviešu val. un matemātikā tika nostiprinātas tā sauktās “robu” tēmas.

Talantu programmā – matemātikā 5.-7.kl. izglītojamie  padziļināti iepazina maģiskos kvadrātus, dalāmību ar 11, decimālo, bināro u.c. skaitīšanas sistēmas. Fizikā 8.-9.kl. izglītojamie veica padziļinātu izpēti ēku energoefektivitātē, apgaismē, apsildē un ventilācijas risinājumos. Darbojās Kustības pētniecībā ar paaugstinātu grūtības uzdevumu risināšanu. Analītiski izvērtēja savas zināšanas ikdienas dzīvei.

Pētniecības progammā –bioloģijā un ķīmijā pamatskolēni iepazina jaunas aplikācijas (Platnet,…). Praktiskajās nodarbībās gatavoja darbojošos šūnas modeli. Aplūkoja organismus un augu valsts daudzveidību laboratorijā. Pētīja ūdens ķīmisko sastāvu un noskaidroja, kā noteikt ūdens tīrību, reakcijas ūdens šķīdumos u.c.jautājumus par tēmu.

Interešu izglītībā pamatskolēniem bija iespēja aktīvi iesaistīties novada vides pilnveidē ar radošiem dizaina priekšmetiem, lietām un objektiem. Saprast savu atbildību, pienesumu un kopējo noskaņu, vizuālo tēlu un faktu kopsakarību arī vēsturiskā kontekstā. Saprast, ka dizains un tehnoloģijas ir plašs un radošs darba lauks.

II semestrī turpināsies darbs visos četras programmu blokos. Pedagogi atzinīgi novērto šo iespēju darboties projektā un atzīst izglītojamo izaugsmi soli pa solim.                                         

Materiālo sagatavoja izglītības iestādes koord. S.Ratiņa

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču  attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/1/001