Ziemassvētku koncerts Rites skolā

Ziemassvētku koncerts Rites skolā

Decembra izskaņa Rites skoliņā pagāja svētku zīmē. Skola tika izrotāta, klasēs eglītes lepojās ar bērnu gatavotiem rotājumiem un elektrisko lampiņu mirdzumu. Kulminācija visam bija Ziemassvētku ieskaņas koncerts Rites tautas namā. Skolotājas Baiba Masuleviča, Inga Kraševska, Lilita Bārdule, Natālija Grīnvalde, Inga Zvilna, Vanda Šimēna, kopīgi izveidoja brīnišķīgu uzveduma programmu. Dziesmas un dzejoļi pieskandināja zāli un katra sirdī ielēja prieku. Deju solim līdzi juta ne tikai skolotāji, bet arī vecāki. Mazo pirmsskolas bērnu izrādīte “Vecīša cimdiņš” aizkustināja ikvienu. Vakara vadītāja Baiba, kaķa tēlā un 8.klases Vita visus veda cauri uzveduma smalkumiem. 9.klases skolēni : Sanija, Daniela, Lita un 8.klases Aigars iejutās “Viens pats mājās” galvenajos tēlos un izsauca milzu ovācijas. Sk. Natas Fantastiskā putniņu deja, ar pašu gatavotām putnu lellēm bija varens smalks un skaists numurs. Koncerta izskaņā skolotāju kolektīvs izteica novēlējumus klātesošajiem un vienojās kopīgā dziesmā. Reti kad ir tā, ka visi kļūst viens vesels. Šoreiz tas izdevās lieliski. Koncerta beigās tika godināti “labinieki”, kuri ieguvuši sudraba un bronzas liecības. Vismilzīgākais PALDIES tika teikts Marikai un Edgaram Večkutoviem, kā arī  Egijas un Jura Medvecku ģimenēm par, skolas bērniem sarūpētajām, saldumu paciņām. Lai šis ceļš uz gaismu katram ir siltuma, mīlestības un miera piepildīts.