Zinību diena izskanējusi

Zinību diena izskanējusi

Ar siltiem saules stariem iesākās 1.septembra rīts Viesītes vidusskolā. Skolas pagalmā pulcējās skolēni, vecāki, skolotāji un svētku viesi. Skanot aplausiem, skolas saimei pievienojās 12. un 1.klases skolēni.

Visus klātesošos sveica skolas direktore Sarmīte Ratiņa. Izskanēja daudz labu vēlējumu no mūsu viesiem :A. Baldunčika, A. Žuka, J. Oša, J. Griga, M. Lāča.

Priecājamies, ka 1.klases gaitas šogad uzsāk 27 pirmklasnieki. 12-tie  bija sarūpējuši īpašas dāvanas mazajiem. Katrs saņēma apliecinājumu, ka ir uzņemts Viesītes vidusskolas saimē.

Paldies muzeja ‘Sēlija’’ kolektīvam. Izskanot pirmajam zvanam 1.klases skolēnus gaidīja muzeja “Sēlija”’ elektrovilcieniņš, kurš visus droši nogādāja  “Mazajā skolā”.

Zinību dienas svinības notika arī mācību programmas īstenošanas vietā “Rites pamatskola”. Ritē pirmās klases gaitas uzsāk 6 skolēni. Mazos sveica skolas pedagogi un 9. klases skolēni.

Jaunajā mācību gadā novēlu saglabāt prieku un mīlestību pret mācībām! Lai katrs skolēns un skolotājs spēj atrast meklēto, īsteno visas ieceres un sasniedz izvirzītos mērķus!

Vecākiem izturību, sapratni un veiksmīgu sadarbību ar skolu!

Direktora vietniece: Sarmīte Milakne